nieuwe afscherming van het terras in strekmetaal +uitbreiding dmv staco roosters.